Bruno Bauman

Bruno Baumann – urodził się w Austrii. Wielokrotnie nagradzany pisarz, fotografik, filmowiec, znawca Tybetu i Azji Środkowej.