Jacek Baczak

Jacek Baczak urodził się w 1966 roku. Z wykształcenia jest plastykiem. W 1996 roku za książkę Zapiski z nocnych dyżurów otrzymał Nagrodę im. Kościelskich.