Jacek Gutorow

Jacek Gutorow urodził się w 1970 roku. Poeta, krytyk, tłumacz. Pracuje w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. Mieszka w Opolu.