Judith Shklar

Judith N. Shklar (1928-1992), profesor historii myśli politycznej na Uniwersytecie Harvarda. Autorka monografii o Montaigne'u i o Monteskiuszu oraz (wydanych w 1996 r.) esejów Liberalism without Illusions.