Martin Heidegger

Martin Heidegger (1889-1976) - filozof niemiecki, jeden z głównych przedstawicieli egzystencjalizmu.

Był uczniem Husserla, jednak zerwał z nim stosunki (powodem były żydowskie korzenie Husserla), gdy w Niemczech popularność zyskał nazizm. Heidegger wstąpił wówczas do NSDAP. Po wojnie stwierdził, że „wielcy ludzie robią wielkie pomyłki”.

Główne dzieło Heideggera to Sein und Zeit z 1927 roku. Zajmował się w nim głównie sensem bytu i analizą ontologiczną ludzkiej egzystencji.

Unikał już wypracowanego języka filozofii. Stworzył własny język pełen trudnych do precyzyjnego przetłumaczenia neologizmów.