o. Piotr Jordan Śliwiński

o. Piotr Jordan Śliwiński OFMCap - ceniony spowiednik, kierownik duchowy i rekolekcjonista, jest doktorem filozofii, wykładowcą seminarium duchownego kapucynów w Krakowie i Katedry Lingwistyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.