Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej


Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Magdalena Szyszko

Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej

Oprawa: Miękka
Liczba stron: 159
Wydawnictwo: Difin
40,00 30,00

Chciałbyś, aby ta książka była dostępna w sprzedaży? Wpisz swój e-mail, powiadomimy Cię, jeśli będzie znów dostępna.

Powiadom mnie Powiadom mnie

 

Autorzy postawili sobie za cel zaprezentowanie wyzwań, przed jakimi na początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku stanęły banki centralne. Realizując ten cel, analizowali wybrane aspekty polityki pieniężnej – od teoretycznych, poprzez płaszczyznę strategiczną i instytucjonalną, do płaszczyzny operacyjnej.
Przesłanką do tej analizy był kryzys zapoczątkowany w 2007 roku. Ich rozważaniom przyświecała wspólna myśl – koncentracja na zmianach w prowadzeniu polityki monetarnej Rozważania mają charakter opisowy i empiryczny.

Z recenzji dr hab. Agnieszki Alińskiej, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: Recenzowana publikacja dotyczy bardzo istotnej i aktualnej problematyki zmian, jakie miały miejsce w funkcjonowaniu banków centralnych w dobie kryzysu na światowych rynkach finansowych oraz nowych wyzwań, przed którymi stają władze monetarne wielu krajów. Banki centralne, prowadząc analizy i badania, dostarczają informacji dla pozostałych uczestników rynku finansowego, a jednocześnie mają możliwość szybkiej i efektywnej reakcji poprzez wykorzystanie najbardziej efektywnych instrumentów, dążąc do osiągnięcia zamierzonych celów. W okresie obecnego kryzysu finansowego banki centralne wykazały się skutecznością prowadzonych działań przez wdrażanie wielu niestandardowych rozwiązań i zmodyfikowanych instrumentów w zakresie zasilania rynków w płynność. Działania te przyczyniły się do zachowania stabilności na rynkach finansowych. Utrzymanie stabilności finansowej okazało się wyzwaniem o szczególnym znaczeniu w okresie silnych zaburzeń na rynkach finansowych i coraz wyraźniej zarysowujących się przejawów kryzysu gospodarczego. Jednak warunkiem pożądanego wykorzystania możliwości i różnych form aktywności banków centralnych na rynku jest ich niezależność (ekonomiczna, instytucjonalna, funkcjonalna, finansowa itp.), o której należy pamiętać, dokonując identyfikacji nowych ram instytucjonalno-prawno-finansowych banków centralnych na rynku.
Na wszystkie te aspekty zwracają uwagę Autorzy niniejszej monografii (...). Podkreślić należy, że w opracowaniu wiele miejsca poświęcono na zaprezentowanie wyjątkowo interesujących zagadnień z zakresu zdefiniowania i oceny wpływu banków centralnych na funkcjonowanie gospodarki narażonej na kryzys oraz zawirowania w sferze realnej i systemie finansowym. Ogólną problematykę poruszaną w opracowaniu, tzn. sposób sformułowania problemu badawczego, ocena dotychczasowego dorobku nauki, innowacyjność i aktualność omawianych zagadnień, ocenić należy bardzo wysoko i niezwykle pozytywnie.

Recenzje

Dodaj własną recenzję.

Dodaj recenzję

Zapraszamy do napisania własnej recenzji, możesz wysłać do nas tekst poprzez formularz.Komentarze czytelników

Pozostaw komentarz...