Andrzej Szeptycki

Andrzej Szeptycki (zwany przez Ukraińców Kyr Andrej) – właściwie Roman Maria Aleksander hrabia Szeptycki (1865–1944) – greckokatolicki metropolita kijowsko-halicki (jako Andrej).

Do zakonu wstąpił w 1888 roku. W 1899 roku mianowany został biskupem ordynariuszem stanisławowskim, a rok później papież Leon XIII powierzył mu stanowisko metropolity galicyjsko-lwowskiego. Był rzecznikiem idei zjednoczenia prawosławia z grekokatolicyzmem, a także zjednoczenia wszystkich Ukraińców w jednej religii.

Wraz z arcyksięciem Wilhelmem (synem arcyksięcia Stefana, nazywanym także Wasylem Wyszywanym - pretendentem do korony Ukrainy lub tylko Galicji i Lodomerii) działał aktywnie na rzecz utworzenia państwowości ukraińskiej w Galicji Wschodniej. Był duchowym przywódcą walki Ukraińców w listopadzie 1918.

W czasie II wojny światowej Szeptycki negatywnie odnosił się do władzy sowieckiej. Popierał skrajnych nacjonalistów ukraińskich szkolonych przez Abwehrę. Po zdobyciu przez hitlerowców Kijowa wysłał do Hitlera list z gratulacjami. Z drugiej jednak strony wysyłał apele do Hitlera o zaprzestanie represji wobec Ukraińców, a w swoim pałacu ukrywał dwóch rabinów żydowskich.

Dwuznacznie zachował się wobec zwycięskich Rosjan, którzy wkroczyli do Lwowa w 1944 roku; wysłał np. list do Stalina z gratulacjami i podziękowaniem za przyłączenie ziem zachodnioukraińskich do Wielkiej Ukrainy.

Zmarł 1 listopada 1944 roku. W ostatniej drodze towarzyszyła mu kompania honorowa wojsk radzieckich.

Lista książek

Pisma wybrane

Andrzej Szeptycki


„Jest aż nazbyt jasne i oczywiste, zwłaszcza po tragicznych doświadczeniach XX wieku, że właściwa wizja współistnienia różnych grup etnicznych w Polsce i na całym globie jest jednym z najbardziej palących problemów, wobec jakich staje nadchodzące trzecie

Więcej

29,00 zł

19,72 zł

Ukraina wobec Rosji Studium zależności - Andrzej Szeptycki | mała okładka
-20 %

Ukraina wobec Rosji Studium zależności

Andrzej Szeptycki

Prezentowana praca z jednej strony szczegółowo omawia relacje Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, wykorzystując instrumentarium nauki o stosunkach międzynarodowych, w szczególności zaś podejścia badawcze zajmujące się problematyką zależności, z drugiej zaś ¦ weryfikuje przydatność tych ostatnich do analizy współczesnych stosunków międzynarodowych. Ramy chronologiczne pracy obejmują zasadniczo lata 1991-2012, ze[...]

Więcej

59,00 zł

47,21 zł

Francja czy Europa Dziedzictwo generała de Gaulle'a w polityce V Republiki - Andrzej Szeptycki | mała okładka
-29 %

Francja czy Europa Dziedzictwo generała de Gaulle'

Andrzej Szeptycki

Politycy, publicyści i politolodzy często spierają się o to, na ile myśl polityczna twórcy V Republiki, generała Charles'a de Gaulle'a, jest dziś obecna w polityce zagranicznej Francji. Zagadnieniem i zajmowało się w pobieżny sposób wielu autorów, ale powstał dotąd niewiele pogłębionych analiz poświęconych temu tematowi. Celem niniejszej książki jest wypełnienie tej luki oraz odpowiedzenie na pytanie, czy f[...]

Więcej

46,20 zł

33,03 zł