Artur Międzyrzecki

Artur Międzyrzecki (1922-1996) - poeta, tłumacz literatury francuskiej i anglosaskiej; działacz polityczny. Brał udział w walkach o Monte Cassino. W latach 1956–1958 był redaktorem „Nowej Kultury”, a później (1965–1968) „Poezji”.

W 1991 roku został prezesem polskiego PEN Clubu.

W latach pięćdziesiątych pisał prokomunistyczne wiersze propagandowych (np. Wiersz o śmierci Stalina).