Avery Brooke

Lista książek

Sztuka medytacji chrześcijańskiej

Avery Brooke

Rodzaj praktycznego samouczka trudnej sztuki medytacji. Prowadzi od prostych form medytacji ku wyższym rejonom wtajemniczenia, ku koronie doświadczenia religijnego, jaką jest kontemplacja. Odwołuje się do wrażliwości i świata pojęć chrześcijanina. Stałym

Więcej

0,00 zł