Barbara Ziembicka

Barbara Ziembicka, artysta grafik, profesor na ASP w Krakowie. Pracuje w trzech dziedzinach: rysunku i grafiki, grafiki książkowej i malarstwa.

Artystka ma na swym koncie kilkanaście wystaw indywidualnych.

W latach 1996-99 publikowała w „Dzienniku Polskim” szkice krytyczne o plastyce i wywiady.

W 1998 roku ukazała się jej książka Najprostszą drogą. Rozmowy z artystami, która jest zbiorem wywiadów z czołowymi artystami środowiska krakowskiego: J. Nowosielskim, Z. Maciejewskim, W. Kunzem, J. Waltosiem i innymi.

Pracuje na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie.

Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie oraz w licznych zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Lista książek

Najprostszą drogą. Rozmowy z artystami

Barbara Ziembicka


Ziembicka potrafi namalować piórem te szesnaście portretów, które układają się w fascynujący świat myśli o sztuce jako duchowej ekspresji człowieka w drugiej połowie naszego wieku, w pewnym kraju o powikłanej historii i równie powikłanych ścieżkach kultu

Więcej

0,00 zł