Beata Nowacka

Literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych. Związana z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się problematyką reportażu i recepcją literatury polskiej w świecie. Autorka książki Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków (2004, wyd. 2. - 2006). Publikowała m.in. w „Pamiętniku Literackim", „ResPublice Nowej", „Znaku", „Odrze", „Twórczości" i „Teatrze" oraz w książkach zbiorowych.

Lista książek

Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza

Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek

Książka Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka - literaturoznawców od lat zajmujących się twórczością Ryszarda Kapuścińskiego - to pierwsza próba pokazania całości dzieła autora Podróży z Herodotem. Biografia twórcza jednego z najwybitniejszych reportażystów XX wieku jest próbą opisania rozwoju i przemian jego pisarstwa.

Więcej

39,00 zł

25,35 zł