Beata Obertyńska

Beata Obertyńska (1898-1980), poetka.

Studiowała w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Występowała na scenach lwowskich. Debiutowała w 1924 w „Słowie Polskim”.

W czasie okupacji sowieckiej Lwowa została aresztowana przez NKWD. Była więziona, a wreszcie zesłana do łagru Loch-Workuta. W 1942, po amnestii, ewakuowała się wraz z Armią Andersa.

W 1946 w Rzymie pod pseudonimem Marta Rudzka opublikowała pamiętnik W domu niewoli. Po wojnie osiedliła się w Londynie. Otrzymała wiele nagród literackich, m.in. nagrodę fundacji Lanckorońskich.

Lista książek

Grudki kadzidła

Beata Obertyńska

Udostępniony dopiero po śmierci Obertyńskiej (1898-1980), poetki, powieściopisarki, autorki wspomnień Z domu niewoli, zmarłej na emigracji, zbiór około 200 religijnych czterowierszy, dających przejmujące i dojrzałe poetycko świadectwo osobistego obcowania

Więcej

0,00 zł

Tarta róża

Beata Obertyńska

Nowy wybór utworów wybitnej i zapomnianej dziś poetki przygotowany przez Annę Piwkowską. Obertyńska, córka poetki młodopolskiej Maryli Wolskiej, dzieciństwo i młodość spędziła we Lwowie, w czasie wojny aresztowana przez NKWD, więziona w Kijowie, Odessie, Charkowie, Starobielsku, wreszcie zesłana do łagru. Uwolniona w konsekwencji układu Sikorski-Majski, wstąpiła do Armii Polskiej w ZSRR i przeszła cały szla[...]

Więcej

0,00 zł