Beata Obertyńska

Beata Obertyńska (1898-1980), poetka.

Studiowała w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Występowała na scenach lwowskich. Debiutowała w 1924 w „Słowie Polskim”.

W czasie okupacji sowieckiej Lwowa została aresztowana przez NKWD. Była więziona, a wreszcie zesłana do łagru Loch-Workuta. W 1942, po amnestii, ewakuowała się wraz z Armią Andersa.

W 1946 w Rzymie pod pseudonimem Marta Rudzka opublikowała pamiętnik W domu niewoli. Po wojnie osiedliła się w Londynie. Otrzymała wiele nagród literackich, m.in. nagrodę fundacji Lanckorońskich.