Jan Józef Szczepański

Jan Józef Szczepański (1919-2003), prozaik, reporter, eseista, scenarzysta filmowy, tłumacz.

Był żołnierzem kampanii wrześniowej, później uczestniczył w ruchu oporu, walczył jako partyzant. Polska jesień i Buty to jego prozatorskie opowieści o czasach wojennych. W książce Przed nieznanym trybunałem zawarł swoje głębokie przemyślenia o laickich źródłach etyki.