Jean Daniélou

Jean Daniélou SJ (1905-1974). ekspert Soboru Watykańskiego II, późniejszy kardynał.

Lista książek

Trójca święta i tajemnica egzystencji

Jean Daniélou

Książka jednego z najwybitniejszych teologów XX w. składa się z dwóch części. Pierwsza wprowadza w tajemnicę Trójcy Świętej i jej związków z tajemnicą egzystencji człowieka. W części drugiej autor wnika w różne sensy symbolu świątyni jako miejsca zamiesz

Więcej

0,00 zł

Bóg i my. W stronę Chrystusa

Jean Daniélou

Autor chce pokazać, jaki wkład do poznania Boga wniosły różne religie i filozofie, teologia chrześcijańska i mistyka. W pierwszym studium pokazuje Boga religii, Boga filozofów, Boga wiary, Boga Jezusa Chrystusa, Boga Kościoła, Boga mistyków. Studium drugi

Więcej

0,00 zł

Pisma wybrane

Jean Danielou

Jean Daniélou SJ (1905-1974) był jednym z najwybitniejszych teologów naszych czasów, ekspertem Soboru Watykańskiego II. Jako specjalista od historii początków chrześcijaństwa głosił ideę powrotu do źródeł, której sam był niestrudzonym pionierem. Swoją teologiczną myśl, której sercem jest kontemplacja planu Bożego i jego realizacji w rozmaitych momentach dziejów, budował na gruncie najbliższej mu patrologii.[...]

Więcej

69,00 zł

Pisma wybrane. Święci poganie Starego testamentu

Jean Daniélou

Abel, Hiob, Noe, Daniel... Legendarne postaci. Święci. Na swój sposób przynajmniej. Bo choć opisani zostali w Biblii, nie przynależą ani do chrześcijaństwa, ani do judaizmu. A więc święci, ale nieoficjalni. Jak więc ich traktować?

Przede wszystkim jako przykłady postaw, z których możemy się uczyć. Prawości, sprawiedliwości, uczciwości, mądrości i tego, dlaczego cierpienie ma sens. O tym właśnie są rozważan[...]

Więcej

44,00 zł

28,83 zł

Święty Jan Chrzciciel Świadek Baranka Świadek Baranka - Jean Daniélou SJ | mała okładka
-39 %

Święty Jan Chrzciciel Świadek Baranka Świadek Baranka

Jean Daniélou SJ

Jean Daniélou był jednym z pierwszych autorów, którzy wnieśli nowe spojrzenie na postać Jana Chrzciciela, dzięki odkryciu starożytnych rękopisów nad Morzem Martwym. Na przełomie Starego i Nowego Testamentu Jan zwany Chrzcicielem, "świadek Baranka", otwiera nową erę świata. Historia świecka, do której dostęp dają dokumenty epoki, i historia święta, którą przenika spojrzenie profetyczne, wzajemnie się tu obja[...]

Więcej

39,90 zł

24,50 zł