Karol Karski

Karol Karski (ur. 1940), teolog ewangelicki, działacz ekumeniczny, autor książek Teologia protestancka XX w., Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wyznaniach chrześcijańskich, Protestanci i ekumenizm. Wkład spadkobierców Reformacji w dzieło jedności. Jest jednym z najaktywniejszych ekumenistów w Polsce jako prezes Zarządu Fundacji Ekumenicznej "Tolerancja" i redaktor naczelny periodyku "Studia i Dokumenty Ekumeniczne". Opublikował kilkaset artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz cztery książki. Otrzymał liczne odznaczenia, m.in. nagrodę św. Brata Alberta w zakresie ekumenizmu, oraz medal "Serce dla serc" za działalność ekumeniczną.

Lista książek

Credo

ks. Wacław Hryniewicz, Karol ...

„Wierzę w jednego Boga...”
Czy współcześni chrześcijanie - katolicy, prawosławni i protestanci - wciąż wierzą w tego samego Boga? Czy dobry Bóg może być Bogiem skłóconego świata i podzielonego chrześcijaństwa? Bogiem prawdziwie ekumenicznym?
„I w jednego

Więcej

42,00 zł

28,56 zł