Karol Karski

Karol Karski (ur. 1940), teolog ewangelicki, działacz ekumeniczny, autor książek Teologia protestancka XX w., Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wyznaniach chrześcijańskich, Protestanci i ekumenizm. Wkład spadkobierców Reformacji w dzieło jedności. Jest jednym z najaktywniejszych ekumenistów w Polsce jako prezes Zarządu Fundacji Ekumenicznej "Tolerancja" i redaktor naczelny periodyku "Studia i Dokumenty Ekumeniczne". Opublikował kilkaset artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz cztery książki. Otrzymał liczne odznaczenia, m.in. nagrodę św. Brata Alberta w zakresie ekumenizmu, oraz medal "Serce dla serc" za działalność ekumeniczną.

Lista książek

Credo

ks. Wacław Hryniewicz, Karol ...

„Wierzę w jednego Boga...”
Czy współcześni chrześcijanie - katolicy, prawosławni i protestanci - wciąż wierzą w tego samego Boga? Czy dobry Bóg może być Bogiem skłóconego świata i podzielonego chrześcijaństwa? Bogiem prawdziwie ekumenicznym?
„I w jednego

Więcej

42,00 zł

28,56 zł

Rozpad Związku Radzieckiego a prawo międzynarodowe

Karol Karski

Opracowanie powstało sześć lat po rozpadzie Związku Radzieckiego, mogłoby się więc wydawać, że wszelkie problemy - w tym sukcesyjne - powinny zostać już wtedy rozwiązane. Tak się jednak nie stało. Co ciekawe, także dziś, po upływie dwudziestu trzech lat, nie udało się zamknąć wszystkich wątków prawnych będących następstwem tego doniosłego wydarzenia.

Z Przedmowy

Więcej

44,90 zł