Karol Tarnowski

Lista książek

Tropy myślenia religijnego

Karol Tarnowski

Książka podejmuje szeroko dyskutowane obecnie problemy wiary chrześcijańskiej w obliczu głębokich przemian społecznych i cywilizacyjnych i stara się odnaleźć odpowiedź na pytanie o miejsce wiary w kulturze współczesnej.

Więcej

33,00 zł

Pragnienie metafizyczne

Karol Tarnowski

„Wielkie filozofie przeformułowane na potrzeby samodzielnego projektu filozoficznego stają się dla Autora przesłanką do wypracowywania własnej, na wskroś oryginalnej refleksji nad tym, co nieredukowalne w człowieku. "

Więcej

44,90 zł

30,53 zł

Człowiek i transcendencja

Karol Tarnowski

Wznowienie zbioru rozpraw i esejów filozoficznych, drukowanych wcześniej głównie w miesięcznikach „Znak” i „W drodze”. Autor zajmuje się głównie filozofią Boga i fenomenologią, jest znawcą francuskiej myśli religijnej. Spora część tekstów dotyczy właśnie

Więcej

45,00 zł

30,60 zł

W mroku uczonej niewiedzy - Karol Tarnowski | mała okładka
-20 %

W mroku uczonej niewiedzy

Karol Tarnowski

W mroku uczonej niewiedzy to zapis rozmów z Karolem Tarnowskim. Dociekliwe pytania zmuszają filozofa do pogłębionej refleksji na tematy fundamentalne. Dowiadujemy się, dlaczego bliższy jest mu Paul Tillich niż Martin Heidegger i dlaczego myślenie filozoficzne opiera się na czymś niesprawdzalnym. Filozof często powołuje się na Józefa Tischnera, którego uważa za swego mistrza, choć przyznaje, że niekiedy bliż[...]

Więcej

34,90 zł

27,99 zł