Majmonides

Majmonides (1135-1204) – najwybitniejszy żydowski filozof, który wytyczył intelektualne ścieżki judaizmu.