Małgorzata Sacha-Piekło

Lista książek

Zaświaty i krainy mityczne. Leksykon

Małgorzata Sacha-Piekło


Przekonanie o istnieniu światów ukrytych przed oczami człowieka, światów o radykalnie odmiennym statusie, jest jedną z cech charakterystycznych ludzkiej wyobraźni religijnej. Leksykon, który stara się je opisać, obejmuje zarówno hasła o charakterze ogóln

Więcej

39,00 zł

26,52 zł