Martin Heidegger

Martin Heidegger (1889-1976) - filozof niemiecki, jeden z głównych przedstawicieli egzystencjalizmu.

Był uczniem Husserla, jednak zerwał z nim stosunki (powodem były żydowskie korzenie Husserla), gdy w Niemczech popularność zyskał nazizm. Heidegger wstąpił wówczas do NSDAP. Po wojnie stwierdził, że „wielcy ludzie robią wielkie pomyłki”.

Główne dzieło Heideggera to Sein und Zeit z 1927 roku. Zajmował się w nim głównie sensem bytu i analizą ontologiczną ludzkiej egzystencji.

Unikał już wypracowanego języka filozofii. Stworzył własny język pełen trudnych do precyzyjnego przetłumaczenia neologizmów.

Lista książek

Fenomenologia życia religijnego

Martin Heidegger


Tom obejmuje wczesne wykłady Martina Heideggera z lat 1918-1921. Mają one ogromne znaczenie dla zrozumienia źródeł późniejszego myślenia filozofa, którego zwieńczeniem stała się praca Bycie i czas, wydana w roku 1927. Fenomenologia życia religijnego jest

Więcej

45,00 zł

30,60 zł

Nietzsche

Martin Heidegger

Na lata trzydzieste i czterdzieste przypada szczególne zainteresowanie się Heideggera metafizyką Nietzschego. W tym czasie wygłasza na uniwersytecie we Fryburgu cykl wykładów. Ich tekst z dodaniem notatek, konspektów i uzupełnień, opublikowany w dwutomowym zbiorze Nietzsche, stanowi jedną z najważniejszych prac w dorobku autora Bycia i czasu. Nie jest to praca czysto interpretacyjna. Heidegger podejmuje dys[...]

Więcej

34,00 zł

Bycie i czas - Martin Heidegger | mała okładka
-16 %

Bycie i czas

Martin Heidegger

Jest to jedna z najbardziej znanych, wręcz kultowych, książek filozoficznych XX wieku. Stanowi najpełniejszy wyraz myśli Heideggera z właściwą dlań metaforyką, charakterem nawiązań, aluzji i transpozycji. Stała się inspiracją dla wielu współczesnych prądów filozoficznych: fenomenologii, hermeneutyki, egzystencjalizmu i wpłynęła na styl myślenia najwybitniejszych współczesnych filozofów.[...]

Więcej

59,00 zł

49,53 zł

Podstawowe problemy fenomenologii - Martin Heidegger | mała okładka
-37 %

Podstawowe problemy fenomenologii

Martin Heidegger

Fenomenologiczno-krytyczna dyskusja niektórych tradycyjnych tez o byciu
Tezy średniowiecznej ontologii
Teza ontologii nowożytnej: podstawowymi odmianami bycia są bycie przyrody i bycie ducha
Pytanie ontologii fundamentalnej o sens bycia w ogóle

Więcej

40,00 zł

25,19 zł

Kant a problem metafizyki

Martin Heidegger

Ta rozprawa należy do głównych dzieł wczesno-średniego Martina Heideggera (1889–1976), najwybitniejszego chyba niemieckiego filozofa XX wieku. Ukazała się dwa lata (1929) po publikacji słynnego „Bycia i czasu”, ale stanowi jakby „historyczne” wprowadzenie do niego. Autor interpretuje Kanta inaczej niż ciągle jeszcze silny wtedy w Niemczech neokantyzm. „Krytyka czystego rozumu” nie ma być teorią poznania ani[...]

Więcej

52,00 zł

32,29 zł

Odczyty i rozprawy - Martin Heidegger | mała okładka
-37 %

Odczyty i rozprawy

Martin Heidegger

„Odczyty i rozprawy” niemieckiego filozofa Martina Heideggera (1889–1976) obejmują grupę podstawowych dla tego myśliciela tekstów z lat pięćdziesiątych XX wieku, a więc z płodnego okresu jego rozważań m.in. nad istotą techniki i jej relacją do metafizyki. Trzon prac należy do cyklu wykładów wygłoszonych przez autora pod zbiorczym tytułem „Wejrzenie w to, co jest”. Czytelnik znajdzie w tym tomie, którego pie[...]

Więcej

40,00 zł

25,19 zł

Co zwie się myśleniem? - Martin Heidegger | mała okładka
-37 %

Co zwie się myśleniem?

Martin Heidegger

Martin Heidegger (1889–1976), klasyk XX-wiecznej filozofii niemieckiej, wygłosił te wykłady o myśleniu na fryburskim uniwersytecie w roku akademickim 1951/1952. Reprezentują one filozofię z późnego okresu twórczości Heideggera, który po politycznych wyzwaniach lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku powrócił do życia akademickiego: objęty po wojnie zakazem nauczania z powodu wcześniejszych związków z na[...]

Więcej

50,00 zł

31,48 zł

Identyczność i różnica - Martin Heidegger | mała okładka
-37 %

Identyczność i różnica

Martin Heidegger

Autor diagnozuje dziejową sytuację człowieka w dobie cywilizacji technicznej i dominacji "ontoteologii". Zajmuje stanowisko w kwestii miejsca i roli metafizyki w ludzkim myśleniu, wypowiada się o "Bogu filozofów" odległym od "boskiego Boga". Do Boga filozofów człowiek "ani nie może się modlić, ani mu się ofiarować", "padać w trwodze na kolana", "muzykować ani tańczyć". Postulując "bezbożne myślenie", porzuc[...]

Więcej

32,00 zł

20,14 zł

W drodze do języka - Martin Heidegger | mała okładka
-37 %

W drodze do języka

Martin Heidegger

„W drodze do języka”, opublikowany w 1959 roku zbiór rozpraw z lat pięćdziesiątych niemieckiego filozofa Martina Heideggera (1889–1976), to jedno z podstawowych współczesnych dzieł dotyczących refleksji nad istotą języka. Heidegger rozważa go jako miejsce doświadczenia bytu. Język nie jest przykładany „z zewnątrz” do rzeczywistości, nie stanowi środka technicznego do jej opanowania, lecz ją ewokuje („nie bę[...]

Więcej

39,99 zł

25,19 zł

Podstawowe zagadnienia filozofii

Martin Heidegger

„Istota Iścizny nie jest czystym pojęciem, które ludzie mają w głowach, lecz Iścizna istni, ona jest w każdym jej istotowym ukształtowaniu mocą określającą wszelką istność i bezistność, której się szuka, o którą się walczy i dla której się cierpi. „Istnięcie” Iścizny jest Zdarzeniem, które bardziej jest rzeczywiste i czynne niż wszystkie historyczne fakty i wypadki, ponieważ jest ich podstawą”.

Jak przełoż[...]

Więcej

40,01 zł

25,19 zł