Max Scheler

Max Scheler (1874-1928) - filozof niemiecki, przedstawiciel fenomenologii.

Lista książek

Wolność, miłość, świętość

Max Scheler


Max Scheler jest klasykiem dwudziestowiecznej antropologii, aksjologii i filozofii religii. Jego dzieła były ważnym źródłem inspiracji m.in. dla Karola Wojtyły i Józefa Tischnera. W niniejszym tomie zebrano jego prace poświęcone możliwości istnienia Boga

Więcej

45,00 zł

30,60 zł

Problemy religii

Max Scheler

Max Scheler w Problemach religii przedstawił fenomenologiczną koncepcję religii, poświęcając wiele uwagi analizom natury i atrybutów Boga oraz aktu religijnego. Zajął się też rozmaitymi próbami uzasadniania religii oraz krytycznie rozważył możliwość stwo

Więcej

0,00 zł

Resentyment a moralności

Max Scheler

Niemiecki filozof Max Scheler (1874–1928) napisał „Resentyment a moralności” tuż przed I wojną światową (1912) przede wszystkim jako polemikę z oceną chrześcijaństwa sformułowaną ćwierć wieku wcześniej przez Friedricha Nietzschego. Nietzsche wprowadził do terminologii moralnej pojęcie „resentymentu” jako wartości negatywnej. Scheler porównuje różne moralności i broni chrześcijaństwa przed zarzutem, że stano[...]

Więcej

25,35 zł

17,31 zł