Mirosław Dzielski

Mirosław Dzielski (1941-1989). Filozof, polityk, działacz opozycji antyreżymowej lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, założyciel Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. Jest uznawany za twórcę polskiej wersji chrześcijańskiego liberalizmu.

Lista książek

Pisma zebrane

Mirosław Dzielski

Pierwsze „oficjalne” wydanie prac (publikującego większość z nich w niezależnym obiegu) przedwcześnie zmarłego w 1989 roku krakowskiego filozofa, twórcy polskiej wersji chrześcijańskiego liberalizmu. Połączenie filozofii liberalnej, konserwatywnej i chrz

Więcej

0,00 zł

Bóg wolność własność

Mirosław Dzielski

Wybór tekstów jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli XX wieku, prekursora chrześcijańskiego liberalizmu, rozważającego zagadnienia m.in. istoty i granic wolności, natury komunizmu, zasad wolnego rynku, cywilizacyjnych konfliktów między Polską a Rosją.

Więcej

30,45 zł

22,06 zł

O potrzebie twórczego antykomunizmu - Mirosław Dzielski | mała okładka
-28 %

O potrzebie twórczego antykomunizmu

Mirosław Dzielski

Wybór pism czołowego publicysty drugiego obiegu w latach 80-tych XX wieku, redaktora pism podziemnych „13 Grudnia” (następnie „13. Pismo Chrześcijańsko-Liberalne), proponującego idee chrześcijańskiego liberalizmu, autora koncepcji rozwoju wolności gospodarczej w realiach państwa autorytarnego i warunkowego kompromisu na tym polu zwartego z pragmatyczną częścią obozu władzy.

Więcej

49,35 zł

35,75 zł