Peter Pawlowsky

Lista książek

Chrześcijaństwo

Peter Pawlowsky

Książka przedstawia w zwięzłej, niemal publicystycznej syntezie dzieje chrześcijaństwa od czasu publicznej działalności Chrystusa po dzień dzisiejszy. Autor, zachowując perspektywę i obiektywizm historyka nie utożsamiającego się z żadnym wyznaniem, pokazu

Więcej

0,00 zł