Seamus Heaney

Seamus Heaney

Seamus Heaney – urodzony w 1939 roku, zmarł w sierpniu 2013 r., poeta irlandzki. Debiutował w 1966 roku. Profesor Harvardu i Oksfordu. W twórczości swej niekiedy uniwersalizował pewne mity irlandzkie, tworzył głęboką metafizyczną perspektywę. Nawiązywał do historii i obecnej sytuacji Zielonej Wyspy, sprzeciwiając się fanatyzmowi, nienawiści i nietolerancji. W 1995 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Najbardziej znane są tomy wierszy Station Island (1986), Seeing Things (1991). Polskiego wyboru i przekładu dokonał Stanisław Barańczak w swej Biblioteczce Poetów Języka Angielskiego – 44 wiersze (1994).

Lista książek

Przejrzysta pogoda. Wiersze wybrane

Seamus Heaney

"Przejrzysta pogoda" to obszerny autorski wybór wierszy Seamusa Heaneya stanowiący przekrój twórczości tego niezwykłego poety i pisarza. Tom został uzupełniony jego olśniewającym szkicem, poświęconym źródłom inspiracji twórczej i refleksji nad istotą poetyckiego impulsu.

Więcej

36,90 zł

24,99 zł

Znalezione-przywłaszczone

Seamus Heaney

Tom Znalezione - przywłaszczone obejmuje eseje pisane przez Seamusa Heaneya w latach 1971-2001, niektóre z nich publikowane we wcześniejszych zbiorach. W pierwszej części książki przeważają kwestie autobiograficzne związane z rodzinną Irlandią, w części drugiej - dotyczącej dokonań poszczególnych poetów - pomieszczone zostały szkice krytycznoliterackie.

Więcej

38,00 zł

25,84 zł

Światło elektryczne

Seamus Heaney

Najnowszy - trzeci już w Znaku - tom wierszy irlandzkiego noblisty, cenionego i lubianego w Polsce dzięki znakomitym przekładom Stanisława Barańczaka. Jego wydanie zbiegło się z edycją nowego tomu esejów Heaneya Znalezione, przywłaszczone i jego wizytą w Krakowie.

Więcej

19,00 zł

12,92 zł

44 wiersze

Seamus Heaney

Seamus Heaney (ur. 1939) to najwybitniejszy poeta irlandzki od czasów Yeatsa, od głośnego debiutu w r. 1966 zbierający entuzjastyczne opinie krytyki. W jego poezji, powstającej pod ciśnieniem skomplikowanej sytuacji, konfliktów i podziałów w Irlandii, ważną rolę odgrywa sprzeciw wobec wszelkich postaci szowinizmu i nietolerancji, ochrona pojedynczego istnienia przed przemocą, instynktem okrucieństwa i złem tkwiącym w naturze ludzkiej.

Więcej

0,00 zł

Zawierzyć poezji

Seamus Heaney

Zredagowany przez Barańczaka obszerny wybór z trzech książek eseistycznych Heaneya zawiera - oprócz tytułowej mowy noblowskiej - teksty o poetach takich jak G.M. Hopkins, W. Wordsworth, W.H. Auden, E. Bishop, Ph. Larkin, o rodzinnych stronach poety: Mossbawn i Belfaście, o jego mistrzach: Mandelsztamie, Miłoszu i Herbercie.

Więcej

0,00 zł