Sołonin Mark Siemionowicz

Lista książek

22 czerwca 1941

Sołonin Mark Siemionowicz

Rewolucyjna interpretacja wydarzeń obejmujących pierwsze tygodnie wojny niemiecko-radzieckiej. Autor pasjonująco opisuje starcia wielkich jednostek pancernych, analizuje początkowy okres walk na froncie wschodnim i daje zupełnie nową odpowiedź na pytanie jakie były przyczyny niepowodzeń Armii Czerwonej.

Więcej

45,90 zł

29,99 zł