Stefan Chaskielewicz

Lista książek

Ukrywałem się w Warszawie

Stefan Chaskielewicz

Autor, któremu udało się wydostać z getta warszawskiego, ukrywał się po „aryjskiej stronie” aż do wybuchu powstania warszawskiego. Po upadku powstania nie opuścił Warszawy, ukrywając się aż do chwili oswobodzenia miasta. Sposób relacjonowania tych przeży

Więcej

0,00 zł