Szymon Bródka

Szymon Bródka po zakończeniu edukacji objął stanowisko asystenta w zakładzie filozofii polityki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Głównym przedmiotem zainteresowania Bródki jest przedstawienie postaci, które odegrały znaczącą rolę w życiu politycznym, społecznym, kulturalnym i gospodarczym w okresie działania opozycji. W ramach pracy zawodowej Szymon Bródka analizuje portrety osób, które wyprzedziły swoją epokę postawą, a także wyznawanym światopoglądem, wpływając na dalsze losy nie tylko swojego pokolenia, ale i następnych.

Szymon Bródka – rola filozofa w opozycji


W dorobku literackim Szymona Bródki znajduje się książka pod tytułem „Mirosław Dzielski i krakowscy liberałowie". To pozycja beletrystyczna wydana w 2021 roku. Przedstawia ona fenomen Mirosława Dzielskiego, wyjątkowej postaci w świecie opozycji antykomunistycznej. Szymon Bródka na kartach swojej książki przedstawia sposób działania, światopogląd jak również wyznawane wartości, którymi na co dzień posługiwał się Mirosław Dzielski. Ta wyjątkowa książka opisuje także losy tego człowieka, który miał znaczny wpływ na rzeczywistość poprzez swoją działalność naukową i literacką.

Trudne czasy III RP


Książka Szymona Bródki pokazuje, w jaki sposób filozof jest w stanie zmienić losy ludzi ze świata polityki i gospodarki. W twórczości Szymona Bródki zauważyć można bardzo dokładny opis realiów III RP wraz z przedstawieniem najważniejszych liberałów, działaczy politycznych i opozycjonistów, którzy w tym czasie mianowali się nauczycielami narodu, ich opiekunami i przewodnikami. Analiza krytyczna działalności liberałów i opozycjonistów, przedstawiona w książce Szymona Bródki, może przybliżyć czytelnikowi model postrzegania świata w trudnych czasach III RP.

Lista książek: Szymon Bródka

49,99 zł

33,99 zł