Victor M. Pérez-Díaz

Lista książek

Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii

Victor M. Pérez-Díaz

Książka ta jest wszechstronną analizą przejścia od autorytarnego systemu sprawowania władzy do społeczeństwa obywatelskiego, nowoczesnych instytucji państwowych, gospodarki rynkowej, niezależności kultury. ...

Więcej

0,00 zł