Wiktor Weintraub

Wiktor Weintraub (1908-1988), historyk literatury. Badacz literatury staropolskiej i romantycznej.

Lista książek

O współczesnych i o sobie

Wiktor Weintraub

Książka stanowi cenne źródło umożliwiające poznanie nie tylko biografii autora - wybitnego uczonego, profesora najważniejszej w świecie katedry slawistyki na Harvard University - ale także życia naukowego i kulturalnego jego epoki.  W książce przedstawio

Więcej

0,00 zł