Zindel V. Seg

Lista książek

Świadomą drogą przez depresję z płytą CD

Williams Mark, Teasdale John D., Segal Zindel

Prof. dr Jon Kabat-Zinn jest prawdopodobnie najbardziej znanym psychiatrą, który przeniósł na grunt terapeutyczny praktyki wypracowane przez medytacyjną tradycję buddyzmu i poprzez wieloletnią pracę z pacjentami potwierdził ich skuteczność w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, w tym plagi współczesnego społeczeństwa – depresji.
Wydanie książki zbiega się w czasie z planowaną wizytą J. Kabata-Zinna w nas[...]

Więcej

44,90 zł

28,29 zł