Rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym) - okładka


Jolanta Chałupczak

Rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)

Oprawa miękka
Liczba stron: 314
Wydawnictwo: ODDK
52,50 45,36

Chciałbyś, aby ta książka była dostępna w sprzedaży? Wpisz swój e-mail, powiadomimy Cię, jeśli będzie znów dostępna.

Powiadom mnie Powiadom mnie

 

Bogaty zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia – stanowi kontynuację i rozszerzenie zagadnień zawartych w części 1 Zasady rachunkowości – zbiór zadań z rozwiązaniami.

Zalety publikacji, które pomogą w nauce rachunkowości:

- układ zbioru dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań);
- liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji ułatwią zrozumienie i opanowanie poszczególnych zagadnień;
- odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w książce są dostępne w formie suplementu elektronicznego (plik PDF), który można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce).

Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103).

Obecne wydanie uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. dotyczące m.in.
- wprowadzenia odrębnych wzorów sprawozdań dla jednostek małych i jednostek mikro;
- zmienionego układu bilansu i rachunku zysków i strat dla pozostałych jednostek;
- likwidacji kategorii strat i zysków nadzwyczajnych.

Zagadnienia przedstawione w zbiorze:
1.Rozliczenia pieniężne (środki i rozliczenia pieniężne, weksle własne i obce, środki pieniężne w walutach obcych)
2.Rozrachunki (wycena, zasady ewidencji, odpisy aktualizujące wartość należności, ewidencja rozrachunków z pracownikami)
3.Materiały (wycena, ewidencja, stałe i zmienne ceny ewidencyjne)
4.Towary (wycena, ewidencja)
5.Aktywa trwałe (klasyfikacja, wycena, dokumentacja, amortyzacja środków trwałych – ujęcie bilansowe i podatkowe)
6.Koszty działalności (warianty ewidencji i rozliczania kosztów, rozliczanie kosztów zakupu, kosztów wydziałowych, kosztów produkcji pomocniczej, kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży, rozliczenia międzyokresowe kosztów, kalkulacja kosztów)
7.Produkty pracy (wycena i ewidencja)
8.Inwentaryzacja (metody i terminy inwentaryzacji, klasyfikacja różnic inwentaryzacyjnych i zasady ich rozliczania i ewidencji)
9.Wynik finansowy (wynik ze sprzedaży, pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa i wyniki nadzwyczajne, warianty ustalania wyniku finansowego, ustalanie zobowiązania podatkowego, odroczony podatek dochodowy)

Recenzje

Dodaj własną recenzję.

Dodaj recenzję

Zapraszamy do napisania własnej recenzji, możesz wysłać do nas tekst poprzez formularz.Komentarze czytelników

Pozostaw komentarz...