Przemiany ustrojowe Królestwa Polskiego w latach 1830-1833 - okładka


Przemiany ustrojowe Królestwa Polskiego w latach 1830-1833

Oprawa miękka
Liczba stron: 295
Wydawnictwo: Von Borowiecky
39,90

Chciałbyś, aby ta książka była dostępna w sprzedaży? Wpisz swój e-mail, powiadomimy Cię, jeśli będzie znów dostępna.

Powiadom mnie Powiadom mnie

 

To kolejna, publikowana przez nas praca poświęcona dziejom unii rosyjsko-polskiej zainicjowanej w roku 1815 objęciem władzy królewskiej w Polsce przez cara Aleksandra I. Tym razem autorzy omawiają polityczne, prawne i społeczne dzieje Królestwa Polskiego rozpoczęte w noc listopadową 1830 roku a zakończone klęską na polu bitwy, czyli oblężeniem i zdobyciem Warszawy przez wojska Iwana Paskiewicza. Dzieje te, uporządkowane w pięciu częściach książkach, opisują:

I. U progu przemian ustrojowych Królestwa Polskiego
Lech Mażewski (Olsztyn), Ustrojowopolityczne stanowisko księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i środowiska skupionego wokół niego przed wybuchem wojny z Rosją w 1831 r.
Tomasz Matlęgiewicz (Kraków, Gdańsk), Lojaliści wobec konstytucji Królestwa Polskiego. Poglądy ks. Franciszka Ksawerego Druckiego–Lubeckiego i gen. Franciszka Ksawerego Kosseckiego na kierunki uzupełnienia ustawy konstytucyjnej z 1815r.

II. Ustrój Królestwa Polskiego od nocy listopadowej 1830 r. do przegranej wojny z Rosją w 1831 r.
Monika Grochocka (Olsztyn), Organizacja władzy publicznej w Królestwie Polskim od nocy listopadowej 1830?r. do powstania Rządu Narodowego w?dniu 29 stycznia 1831?r.
Lech Mażewski (Olsztyn), Uchwała detronizacyjna z 25 stycznia 1831?r.
Marcin Michalak (Gdańsk), Sejm o zmianach konstytucji na przełomie stycznia i lutego 1831?r.
Jacek Wałdoch (Gdańsk), Pozycja ustrojowa Sejmu w 1831?r.
Piotr Żywiecki (Warszawa), Rząd Narodowy. Struktura i kompetencje
Michał Gałędek (Gdańsk), Rekonstrukcja zarządu wojewódzkiego i obwodowego w?latach 1830–1831
Lech Mażewski (Olsztyn), Królestwo Polskie a ziemie litewsko–ruskie. Inkorporacja czy odnowienie unii polsko–litewskiej?
Marcin Michalak (Gdańsk), Działalność ustrojodawcza Sejmu na przełomie lat 1830/1831 a problem obowiązywania konstytucji Królestwa Polskiego z?1815?r.

III. Ustrój Królestwa Polskiego od nocy listopadowej 1830 r. do przegranej wojny z Rosją w 1831 r. w ocenie współczesnych
Tomasz Matlęgiewicz (Kraków, Gdańsk), Maurycy Mochnacki i gen. Ignacy Prądzyński o ustroju Królestwa Polskiego od nocy listopadowej 1830?r. do przegranej wojny z Rosją w 1831?r. Podobieństwa i różnice
Piotr Szymaniec (Wałbrzych), Kaliszanie o ustroju Królestwa Polskiego w latach 1830–1831
Jacek Bartyzel (Toruń), Kajetan Koźmian wobec polskiej rewolucji 1830 i 1831?r.

IV. Królestwo Polskie po przegranej wojnie z Rosją w 1831 r.
Tomasz Majer (Olsztyn), Rząd Tymczasowy i generał–gubernator. Centralna administracja Królestwa Polskiego po klęsce w wojnie z Rosją
Lech Mażewski (Olsztyn), Podstawa istnienia i sytuacja publicznoprawna Królestwa Polskiego po przegranej wojnie z Rosją w 1831?r.
Artur Ławniczak (Wrocław), Uchwała detronizacyjna z 25 stycznia 1831?r. a?koniec polskiej monarchii. Kilka uwag

V. Królestwo Polskie od Statutu organicznego z 26 lutego 1832 r. do nieudanej próby powstańczej z 1833 r. i wprowadzenia stanu wojennego
Lech Mażewski (Olsztyn), Królestwo Polskie w obliczu prawa wewnętrznego i?prawa narodów w Statucie organicznym z 26 lutego 1832?r.
Piotr Żywiecki (Warszawa), Królestwo Polskie w Statucie organicznym z?1832?r. a Wielkie Księstwo Poznańskie. Kilka uwag prawnoustrojowych
Wojciech Turek (Gdańsk), Konstytucja Królestwa Polskiego z 1815?r., Statut organiczny z 1832?r. a Wielkie Księstwo Finlandzkie. Porównanie rozwiązań ustrojowych
Wojciech Turek (Gdańsk), Wpływ wyprawy J. Zaliwskiego na losy Statutu organicznego z 1832?r.

VI. Przemiany ustrojowe Królestwa Polskiego w latach 1830–1833 z rosyjskiej i polskiej perspektywy
Lech Mażewski (Olsztyn), Rosja o ustrojowopolitycznym położeniu Królestwa Polskiego w latach 1830–1833
Lech Mażewski (Olsztyn), Królestwo Polskie 1830–1833: od państwa do rozpoczęcia procesu unifikacji z Cesarstwem Rosyjskim

Recenzje

Dodaj własną recenzję.

Dodaj recenzję

Zapraszamy do napisania własnej recenzji, możesz wysłać do nas tekst poprzez formularz.Komentarze czytelników

Pozostaw komentarz...