Społeczeństwa Europy środkowo-wschodniej w epoce wczesnonowożytnej Tom 2 - okładka


Społeczeństwa Europy środkowo-wschodniej w epoce wczesnonowożytnej Tom 2

Oprawa miękka
Liczba stron: 337
Wydawnictwo: Chronicon
55,30 37,39

Chciałbyś, aby ta książka była dostępna w sprzedaży? Wpisz swój e-mail, powiadomimy Cię, jeśli będzie znów dostępna.

Powiadom mnie Powiadom mnie

 

JERZY MAROŃ, Profesor Krystyn Matwijowski: szkic do portretu badacza i wychowawcy
Bibliografia prac Profesora Krystyna Matwijowskiego za lata 2006-2015
MARIAN CHACHAJ, Konklawe 1769 roku w świetle relacji polskiego bożogrobca Jakuba Lanhausa
MIECZYSŁAWA CHMIELEWSKA, Poczucie zagrożenia w społeczeństwie Rzeczypospolitej w dobie elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego
ROBERT KOŁODZIEJ, Ilu posłów brało udział w obradach sejmowych w czasach Jana III Sobieskiego? / 55
STEFANIA OCHMANN-STANISZEWSKA, Diariusz poselstwa Jana Rakowskiego, podskarbiego nadwornego litewskiego do Anglii w 1631 roku
JERZY PIETRZAK, Koronacje i koronatorzy królów czeskich
GABRIELA WĄS, Charakter i cele poselstwa śląsko-czeskiego do Rzeczpospolitej w 1620 roku - rozważania z zakresu prawa międzynarodowego i praktyki dyplomacji
LESZEK ZIĄTKOWSKI, Aktywność dyplomatyczna Krzysztofa Leopolda Schaffgotscha posła cesarskiego podczas elekcji 1674 r.
RELIGIA - KULTURA - SPOŁECZEŃSTWO
PIOTR BADYNA, Czas w poradniku gospodarskim Jakuba Kazimierza Haura Ekonomia ziemiańska
LUCYNA HARC, Kalwinizm na Śląsku w okresie nowożytnym w pracach dwóch dziejopisarzy (F. Lucaego i J.A. Hensela)
JACEK DĘBICKI, Późnonowożytnych Ślązaków pisanej pamięci historycznej trwałość
BP JAN KOPIEC, Poszukiwanie wspólnych płaszczyzn w aktualnym kościelnym dialogu polsko-niemieckim
ZBIGNIEW KWAŚNY, Ludność Marczyc w 1779 r.
ANDRZEJ K. LINK-LENCZOWSKI, Żydzi angielscy doby pierwszych Stuartów. Między mitem a rzeczywistością
JERZY MAROŃ, W cieniu Warszawy. Badania nad wojskowością czasów nowożytnych we Wrocławiu
BOGDAN ROK, Franciszkanin-reformata Stanisław Kleczewski: historyk spraw żydowskich w połowie XVIII w.
PAWEŁSZADKOWSKI, O stopniach, stanowiskach i terminologii wojskowej doby wczesnonowożytnej. Przekład i interpretacja w pracy historyka na przykładzie rozważań o XVI-wiecznej armii hiszpańskiej / 211
DANIEL WOJTUCKI, Franz Friedrich Nessel - kat, mieszczanin i przedsiębiorca w XVIII-wiecznym Wrocławiu
FILIP WOLAŃSKI, Obraz tolerancji w Rzeczypospolitej w świetle staropolskiego piśmiennictwa historycznego osiemnastego stulecia
ROŚCISŁAW ŻERELIK, Johannes Wildpräter zwany Ferinariusem ze Szczepanowa: biogram, krąg rodzinny, bibliografia jego prac
WYCHOWANIE I METODYKA NAUCZANIA HISTORII
MAŁGORZATA EWA KOWALCZYK, "To dziecko jest miłe, odważne i mądre, ale jego rodzice uczynili błądâ?Ś". Zagraniczna edukacja Kazimierza Rzewuskiego w latach 1766-1768
TERESA KULAK, Wokół problemów kształcenia "płci niewieściej" w dobie wielkiej reformy nauczania szkolnego Komisji Edukacji Narodowej (1773-1794)
GRAŻYNA PAŃKO, Polacy, bohaterowie dziejów nowożytnych w czeskich szkolnych podręcznikach historii z lat dziewięćdziesiątych XX w.
BARBARA TECHMAŃSKA, Rzeczpospolita XVII wieku na kartach podręczników "Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok"

Recenzje

Dodaj własną recenzję.

Dodaj recenzję

Zapraszamy do napisania własnej recenzji, możesz wysłać do nas tekst poprzez formularz.Komentarze czytelników

Pozostaw komentarz...