XIX wiek w Polsce książki

49,90 zł

33,93 zł

44,90 zł

30,15 zł

64,90 zł

39,86 zł

49,00 zł

45,08 zł

Wyspiański Dopóki starczy życia - Monika Śliwińska | mała okładka
-35 %

Wyspiański Dopóki starczy życia

Monika Śliwińska

49,90 zł

32,56 zł

Dziwne jest serce kobiece Wspomnienia galicyjskie - Skąpska z Odrowąż-Pieniążków Zofia | mała okładka
-37 %

Dziwne jest serce kobiece Wspomnienia galicyjskie

Skąpska z Odrowąż-Pieniążków Zofia

52,00 zł

32,74 zł

45,00 zł

28,93 zł

Tamten Lwów Tom 5 Życie miasta - Witold Szolginia | mała okładka
-37 %

Tamten Lwów Tom 5 Życie miasta

Witold Szolginia

38,90 zł

24,48 zł

75,00 zł

48,94 zł

40,00 zł

25,19 zł

43,00 zł

32,64 zł

Powrót do Żmudzi - Komorowska z Nałęcz-Gorskich Magdalena | mała okładka
-37 %

Powrót do Żmudzi

Komorowska z Nałęcz-Gorskich Magdalena

36,00 zł

22,67 zł

Listy Kazimierza do żony Rozalii z 1914 roku - Czerwosz Magdalena, Czerwosz Leszek | mała okładka
-28 %

Listy Kazimierza do żony Rozalii z 1914 roku

Czerwosz Magdalena, Czerwosz Leszek

35,00 zł

25,36 zł

59,90 zł

44,25 zł

49,90 zł

32,56 zł

79,90 zł

54,33 zł

12,00 zł

8,87 zł

Dwa powstania Bitwa o Lwów 1918 - Markowski Damian K. | mała okładka
-33 %

Dwa powstania Bitwa o Lwów 1918

Markowski Damian K.

54,90 zł

36,88 zł

59,95 zł

40,00 zł

50,00 zł

31,48 zł

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

...

 31 


W tej kategorii znajdują się książki z jednego z najbardziej przełomowych okresów w historii. XIX wiek uznawany jest za początek nowoczesności i współczesności. Często mówi się, że to odrębna epoka historyczna. Tradycyjnie powinien być on uznawany od 1801 roku. Jednak pewne wydarzenia sprawiły, że za datę początkową XIX wieku uznaje się rok 1789. Spowodowane jest to bardzo ważnym wydarzeniem jakim był moment wybuchu rewolucji francuskiej. Za datę końcową uznaje się rok 1914 i wybuch pierwszej wojny światowej. W Polsce datą początkową jest 1795, czyli rok, w którym Rzeczpospolita Obojga Narodów za sprawą sąsiednich Prus, Austrii i Rosji dokonała na rzecz tych państw cesji części swojego terytorium. Datą uznawaną za koniec XIX wieku jest 1918, w którym Polska odzyskała niepodległość.

To okres historyczny, w którym nastąpił znaczny rozwój nauki i techniki. XIX wiek zwany jest również okresem postępu. Jak dotychczas wszystkie prace były wykonywane siłą mięśni lub wody. Od XIX wieku zaczęto stosować parę, naftę, elektryczność, gaz. Zaczęto budować drogi, dzięki którym ludność miała możliwość szybkiego przemieszczania się. Wiek XIX to też początek ery telefonii. To czas, w którym zaczęto stosować i rozumieć pojęcia takie jak demokracja, socjalizm i anarchizm.

Do grupy książek "XIX wiek" należy bardzo popularna seria o polskich damach, które zmieniły losy polski. Są to m.in.: "Pierwsze damy II Rzeczpospolitej", "Niepokorne damy", napisane przez Kamila Janickiego i większość z nich zyskało miano bestsellera. Jednym z najważniejszych wydarzeń XIX wieku jest powstanie listopadowe i styczniowe. O pierwszym z nich napisał Artur Śliwiński ("Powstanie listopadowe"), o drugim zaś Jarosław Szarek w swojej książce "Powstanie Styczniowe Zryw wolnych Polaków".