Administracja, samorządy terytorialne

99,00 zł

40,00 zł

23,05 zł

55,00 zł

40,45 zł

29,40 zł

20,11 zł

Toruń i jego prezydenci 1920-2018 - Zbigniew Grochowski | mała okładka
-20 %

Toruń i jego prezydenci 1920-2018

Zbigniew Grochowski

36,40 zł

29,04 zł

Public Governance - Stanisław Mazur | mała okładka
-32 %

Public Governance

Stanisław Mazur

39,90 zł

27,29 zł

Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym Między Matrixem a Realem - Kalisiak-Mędelska Magdalena, A. Nowak Paweł, Król Piotr | mała okładka

Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym Między Matrixem a Realem

Kalisiak-Mędelska Magdalena, A. Nowak Paweł, Król Piotr

34,90 zł

30,53 zł

40,95 zł

28,01 zł

56,70 zł

47,45 zł

35,00 zł

27,92 zł

55,00 zł

40,45 zł

68,00 zł

57,98 zł

39,90 zł

31,73 zł

 

1 2 3 4 5 6  7 

Administracja publiczna to całokształt działań prowadzonych przez różne podmioty, organy i instytucje na rzecz realizacji interesu publicznego. Jednym z jej podmiotów jest administracja samorządowa, która dotyczy trzech szczebli - gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Przytoczona definicja ma charakter uproszczony. Jeśli jednak pragniesz pogłębić swoją wiedzę w tym obszarze, koniecznie zajrzyj do książek znajdujących się w kategorii Administracja, samorządy terytorialne na stronie znak.com.pl.

Książka „Historia administracji w Polsce 1764-1989" to obszerna i wnikliwa synteza administracji w Polsce od połowy XVIII wieku do współczesności napisana przez Wojciecha Witkowskiego. Więcej informacji na temat samorządu terytorialnego w Europie znajdziesz w pozycji „Europa samorządna Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej". Sprawy finansowe dotyczące kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych opisane są w publikacji „Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość".