Prawo administracyjne

69,00 zł

57,93 zł

Postępowanie administracyjne - Małgorzata Romaniuk | mała okładka
-16 %

Postępowanie administracyjne

Małgorzata Romaniuk

39,00 zł

32,74 zł

47,00 zł

36,89 zł

60,00 zł

40,02 zł

49,00 zł

33,81 zł

Prawo administracyjne to gałąź prawa, która obejmuje zakres norm regulujących sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej. Normy te oddziałują zarówno bezpośrednio, poprzez ustanawianie w nich obowiązków i uprawnień, których realizacja podlega kontroli organów administracji publicznej, jak i pośrednio, przez stosowanie norm w drodze decyzji administracyjnej organu.

Księgarnia znak.com.pl oferuje w swojej sprzedaży książki o tematyce administracji i zarządzania. Problematyce poświęconej wyzwaniom i zagrożeniom wynikającym z funkcjonowania państwa i administracji publicznej poświęcona jest książka Jacka Czaputowicza „Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej". Więcej informacji na temat samorządu terytorialnego i wspólnot lokalnych znajduje się w książce Andrzeja K. PiaseckiegoSamorząd terytorialny i wspólnoty lokalne". Natomiast wyjaśnienie zadań organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody przedstawione jest w książce „Zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody, gospodarki leśnej, łowieckiej oraz ochrony środowiska".