Prawo karne książki

Zbrodnia prawie doskonała - Całkiewicz Monika, Schymalla Iwona | mała okładka

Zbrodnia prawie doskonała

Całkiewicz Monika, Schymalla Iwona

44,00 zł

37,98 zł

60,90 zł

55,00 zł

41,29 zł

60,00 zł

38,00 zł

31,56 zł

89,90 zł

56,64 zł

39,90 zł

30,24 zł


Prawo karne

To kategoria, w której można znaleźć książki i podręczniki na temat prawa karnego. Są one przeznaczone zarówno dla studentów, jak i dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie. Dzięki tym tytułom można doskonale opanować część teoretyczną prawa karnego. Może być również pomocna dla praktykantów i aplikantów. To literatura, która pomoże odświeżyć, utrwalić i uporządkować dotychczas posiadaną wiedzę.

Prawo karne to zbiór przepisów prawa, które normują kwestie odpowiedzialności za określone wykroczenie i czyny zakazane pod groźbą kary kryminalnej. Jest ono kategoryzowane ze względu na: przedmiot regulacji: prawo karne materialne, prawo karne procesowe oraz prawo karne wykonawcze, zakres zastosowania: prawo karne powszechne oraz prawo karne indywidualne oraz wagę zabronionych czynów: prawo wykroczeń oraz prawo karne sensu stricto. Źródłem obecnie obowiązującego prawa karnego w Polsce są ustawy: Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy oraz sam Kodeks karny. Do najważniejszych funkcji prawa karnego zaliczamy: funkcja sprawiedliwości, funkcja ochrony, funkcja gwarancyjna, funkcja prewencyjna oraz funkcja kompensacyjna.

W tej kategorii znajdują się podręczniki pomagające lepiej zrozumieć prawo karne oraz udoskonalić wiedzę z tego zakresu. Są to: "Polskie Prawo Karne. Część Ogólna" (Dr hab. Włodzimierz WróbelProf. dr hab. Andrzej Zoll), "Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych" (Karol Schneider), Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii (Zygmunt Kukuła). Do tej grupy zaliczono również tytuły o obszerniejszej tematyce: "Zbrodnia prawie doskonała" (Całkiewicz MonikaSchymalla Iwona), poruszająca kwestie prawa karnego materialnego, procesowego, kryminalistyki, medycyny i psychologii sądowej.