Publicystyka i esej polski

30,00 zł

32,55 zł

22,56 zł

21,00 zł

16,17 zł

0,00 zł

Clair James Grece i koncepcja - Dariusz Szawurski-Radetz | mała okładka

Clair James Grece i koncepcja

Dariusz Szawurski-Radetz

19,00 zł

15,68 zł

Absurdy postępu - Wyrostkiewicz Robert Wit | mała okładka

Absurdy postępu

Wyrostkiewicz Robert Wit

33,00 zł

22,87 zł

Polska klasa kreatywna - Katarzyna Wojnar | mała okładka

Polska klasa kreatywna

Katarzyna Wojnar

39,00 zł

Gry losowe - Włodzimierz Paźniewski | mała okładka

Gry losowe

Włodzimierz Paźniewski

35,00 zł

30,79 zł

37,80 zł

Turysta polski w ZSRR - Juliusz Strachota | mała okładka

Turysta polski w ZSRR

Juliusz Strachota

33,90 zł

20,42 zł

49,00 zł

28,94 zł

44,90 zł

28,64 zł

Taniec w tumanach kurzu - Damian Leszczyński | mała okładka

Taniec w tumanach kurzu

Damian Leszczyński

30,00 zł

Głowa owinięta koszulą - Rymkiewicz Jarosław Marek | mała okładka

Głowa owinięta koszulą

Rymkiewicz Jarosław Marek

49,90 zł

37,70 zł

23,53 zł

36,75 zł

25,47 zł

Śmierć Grubej Berty - Agnieszka Czerwińska | mała okładka

Śmierć Grubej Berty

Agnieszka Czerwińska

34,90 zł

22,18 zł

Byliśmy głupi - Marcin Król | mała okładka

Byliśmy głupi

Marcin Król

39,90 zł

27,74 zł

27,30 zł

25,45 zł


Publicystyka i esej polski

W tej kategorii znajdziecie książki, w których autorzy prezentują swoje opinie dotyczące pewnych zdarzeń, faktów i osób. Pisarze poruszają tematy takie jak: społeczeństwo, relacje międzyludzkie, filozofia, sytuacja w kraju i na świecie. W tej grupie książek znajdują się wszystkie tytuły polskich autorów wyrażających subiektywną opinię w określonej sprawie, która wzbudza zainteresowanie wśród wielu ludzi.

Esej jest to forma literacka lub literacko-naukowa, w której autor prezentuje swój punkt widzenia. Wiele osób uważa, że jest on bardzo trudny do jednoznacznego zdefiniowania, ponieważ pisarze poruszają różne, skrajne tematy. Początki eseju sięgają 1580 roku, gdy Michela de Montaigne'a napisał dzieło "Essais". Za drugiego z twórców tego gatunku uznaje się odrodzeniowego filozofa Francisa Bacona, autora "Essays or Counsels, civill and moral'. Publicystyka w odróżnieniu od eseju jest gatunkiem wypowiedzi w szerzej rozumianych środkach komunikacji społecznej. Oprócz książek jest to radio, telewizja, Internet oraz prasa). Celem wypowiedzi publicystycznej jest wpływ na społeczność i ich opinię. Są kategoryzowane ze względu na temat. Rozróżniamy publicystykę społeczna, polityczna, ekonomiczną, kulturową i naukową.

Do wyróżnionych dzieł w kategorii "Publicystyka i esej polski" zaliczono "Roztrzaskane lustro Upadek cywilizacji zachodniejWojciech Roszkowski (autor znanych podręczników historycznych, wykładowca na SGH w Warszawie, od 1991 roku posiadacz tytuł profesora). Autor pisze o ważnych wydarzeniach i sytuacjach w sposób prosty i zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców. Innym równie ważnym autorem w tej kategorii jest Michał Rusinek (były sekretarz Wisławy Szymborskiej, wykładowca teorii literatury i retoryki na jednym z wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego) autor m.in. "Niedorajda, czyli co nam radzą poradniki". Ponadto do tej kategorii należą: "Własny pokój" (Woolf VirginiaChutnik SylwiaSulej Karolina), "Mini-wykłady o maxi-sprawach" (Leszek Kołakowski) oraz "Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci" (papież Jan Paweł II).