Publicystyka i esej polski

44,90 zł

26,80 zł

29,90 zł

20,33 zł

39,90 zł

26,99 zł

Językoznawstwo zastosowane - Elżbieta Tabakowska | mała okładka
-37 %

Językoznawstwo zastosowane

Elżbieta Tabakowska

24,00 zł

15,14 zł

Maryja Matka rodziny wielodzietnej - Szymon Hołownia | mała okładka
-37 %

Maryja Matka rodziny wielodzietnej

Szymon Hołownia

34,90 zł

21,98 zł

Kropki nad i Dziś i jutro - Stanisław Cat-Mackiewicz | mała okładka
-45 %

Kropki nad i Dziś i jutro

Stanisław Cat-Mackiewicz

34,00 zł

18,73 zł

32,00 zł

17,63 zł

12,00 zł

8,87 zł

65,00 zł

50,84 zł

39,90 zł

24,66 zł

Litery na piasku - Michał Zioło | mała okładka
-37 %

Litery na piasku

Michał Zioło

35,00 zł

22,02 zł

39,90 zł

26,04 zł

Pan Rebeliant Romantyzm - Waldemar Łysiak | mała okładka
-35 %

Pan Rebeliant Romantyzm

Waldemar Łysiak

49,00 zł

32,07 zł

61,60 zł

40,31 zł

Kościół kobiet - Zuzanna Radzik | mała okładka
-39 %

Kościół kobiet

Zuzanna Radzik

42,90 zł

26,35 zł

Dostojewski - Stanisław Cat-Mackiewicz | mała okładka
-39 %

Dostojewski

Stanisław Cat-Mackiewicz

39,00 zł

23,63 zł

119,10 zł

77,86 zł

119,00 zł

77,86 zł

44,90 zł

28,27 zł

119,00 zł

77,86 zł

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

...

 51 


Publicystyka i esej polski

W tej kategorii znajdziecie książki, w których autorzy prezentują swoje opinie dotyczące pewnych zdarzeń, faktów i osób. Pisarze poruszają tematy takie jak: społeczeństwo, relacje międzyludzkie, filozofia, sytuacja w kraju i na świecie. W tej grupie książek znajdują się wszystkie tytuły polskich autorów wyrażających subiektywną opinię w określonej sprawie, która wzbudza zainteresowanie wśród wielu ludzi.

Esej jest to forma literacka lub literacko-naukowa, w której autor prezentuje swój punkt widzenia. Wiele osób uważa, że jest on bardzo trudny do jednoznacznego zdefiniowania, ponieważ pisarze poruszają różne, skrajne tematy. Początki eseju sięgają 1580 roku, gdy Michela de Montaigne'a napisał dzieło "Essais". Za drugiego z twórców tego gatunku uznaje się odrodzeniowego filozofa Francisa Bacona, autora "Essays or Counsels, civill and moral'. Publicystyka w odróżnieniu od eseju jest gatunkiem wypowiedzi w szerzej rozumianych środkach komunikacji społecznej. Oprócz książek jest to radio, telewizja, Internet oraz prasa). Celem wypowiedzi publicystycznej jest wpływ na społeczność i ich opinię. Są kategoryzowane ze względu na temat. Rozróżniamy publicystykę społeczna, polityczna, ekonomiczną, kulturową i naukową.

Do wyróżnionych dzieł w kategorii "Publicystyka i esej polski" zaliczono "Roztrzaskane lustro Upadek cywilizacji zachodniejWojciech Roszkowski (autor znanych podręczników historycznych, wykładowca na SGH w Warszawie, od 1991 roku posiadacz tytuł profesora). Autor pisze o ważnych wydarzeniach i sytuacjach w sposób prosty i zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców. Innym równie ważnym autorem w tej kategorii jest Michał Rusinek (były sekretarz Wisławy Szymborskiej, wykładowca teorii literatury i retoryki na jednym z wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego) autor m.in. "Niedorajda, czyli co nam radzą poradniki". Ponadto do tej kategorii należą: "Własny pokój" (Woolf VirginiaChutnik SylwiaSulej Karolina), "Mini-wykłady o maxi-sprawach" (Leszek Kołakowski) oraz "Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci" (papież Jan Paweł II).