Stephen Templin

wykładowca japońskiego Meio University