REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Z newsletterem zgarnij pakiet zakładek z limitowanej kolekcji #ArtLadies za 1 złoty!
1. Organizatorem akcji jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki nr 37, KRS 0000064794, zwany dalej „Organizatorem”. Akcja promocyjna nie jest wspierana przez dostawcę usługi Facebook i nie ponosi on odpowiedzialność za jej przeprowadzenie.

2. Akcja prowadzona jest w okresie od dnia 13 czerwca 2023 roku do wyczerpania zapasów.

3. Każda osoba, która w okresie trwania akcji zapisze się na newsletter księgarni znak.com.pl otrzyma za pośrednictwem e-mail kod rabatowy na zakup pakietu zakładek do książek za cenę 1 złoty.

4. Aby wykorzystać kod rabatowy należy w okresie trwania akcji na stronie znak.com.pl zamówić pakiet zakładek oraz inny produkt o wartości co najmniej 10 zł. W trakcie składania zamówienia należy wpisać kod rabatowy, co spowoduje zmianę ceny pakietu zakładek na 1 zł. Następnie należy dokończyć i opłacić zamówienie.

5. W okresie trwania promocji klient może skorzystać z rabatu tylko jeden raz.

6. Rabat obowiązuje na jeden pakiet zakładek dla klienta.

7. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ
INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DANE ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. (KRS 0000064794), adres: ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków. Zgłaszanie wniosków związanych z danymi osobowymi odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected].
CELE PRZETWARZANIA Dane Uczestników (adres email) będą przetwarzane w celach:
1) przeprowadzenia Akcji, w tym przesłania kodu rabatowego oraz jego realizacji
2) dochodzenia roszczeń lub obrony praw administratora
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci wykonania swoich zobowiązań wynikających z organizacji akcji oraz ochrony praw administratora.
ODBIORCY DANYCH Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom działającym na zlecenie administratora w ramach celów określonych powyżej między innymi: usług agencji marketingowych, usług IT, usług prawnych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania akcji. Okres przetwarzania może zostać przesłużony do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z akcji.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 („RODO”). W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczestnikom przysługuje sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
INFORMACJA DODATKOWA 1) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2) Podanie danych jest dobrowolne.
3) Z osobą odpowiedzialną za nadzorowanie procedur związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail [email protected]