Feliks Konopka

Feliks Konopka (1888-1982) poeta i tłumacz; przed II wojną światową w kręgu „Czartaka”; 1962 pierwszy przekład całości Fausta Goethego na język polski (nagroda polskiego PEN Clubu); tłumaczenia Zemsty Fredry, Lata w Nohant Iwaszkiewicza i in. na francuski.