Jane Hirshfield

Jane Hirshfield (1953) – amerykańska poetka i eseistka. Jej wiersze tłumaczył m.in. Czesław Miłosz, prezentując je w Wypisach z ksiąg użytecznych (1994). Hirshfield praktykuje buddyzm Zen.