s. Małgorzata Chmielewska

Małgorzata Chmielewska (ur. 1951), zakonnica, przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”.

Prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn.