Chuck Pfarrer

Chuck Pfarrer to członek SEAL Team Six w stanie spoczynku.