Informacje o Miesięczniku Znak

Miesięcznik „Znak” to jeden z najstarszych polskich magazynów, podejmujący refleksję nad człowiekiem, społeczeństwem, historią, religią i kulturą w perspektywie wyzwań współczesnego świata.

Miesięcznik „Znak” tworzą katolicy i osoby nie będące katolikami, których łączy chęć wzajemnego zrozumienia oraz odpowiedzialność za indywidualnego człowieka i wspólnotę opartą na zasadach wolności, tolerancji, szacunku i dialogu.


Bestseller

22,99 zł

22,99 zł

22,99 zł

22,99 zł

22,99 zł

22,99 zł

22,99 zł

Kontakt

Dominika Kozłowska - redaktor naczelna

Kontakt z redakcją:
miesiecznik@znak.com.pl
tel. (012) 61 99 530
fax (012) 61 99 502

Reklama/Patronaty:
sikorski@znak.com.pl
tel. (012) 61 99 530


Strona WWW