Elżbieta Wolicka

Elżbieta Wolicka – filozof, historyk sztuki, prof. KUL, członek redakcji „Znaku”.

Lista książek