Ram Oren

Znany izraelski dziennikarz, autor wielu popularnych książek z kręgu non-fiction, w których podejmuje ważne tematy związane z najnowszą historią Izraela.