Kontakt

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o.

ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków
centrala: tel. (12) 61 99 500

Zarząd

Henryk Woźniakowski - prezes Zarządu
e-mail: henrykwo@znak.com.pl

Tomasz Gancarz - członek Zarządu, dyrektor ds. planowania i rozwoju
e-mail: gancarz@znak.com.pl

Barbara Kęsek-Bardel - członek Zarządu,
e-mail: kesek@znak.com.pl

Sylwia Wcisło - członek Zarządu, dyrektor wydawniczy Znak literanova
e-mail: wcislo@znak.com.pl

Dominika Kozłowska -Członek zarządu,
Redaktor naczelna Miesięcznik "Znak"
e-mail: kozlowska@znak.com.pl

Jerzy Illg - redaktor naczelny
e-mail: illg@znak.com.pl

Sekretariat

tel. (12) 61 99 501
e-mail: sekretariat@znak.com.pl

Grupa wydawnicza

Monika Bartys - dyrektor wydawniczy
e-mail: bartys@znak.com.pl
tel. (12) 61 99 535

Dział Marketingu – Michał Jakubik
e-mail: jakubik@znak.com.pl
tel: (12) 61 99 553

Produkcja - Paweł Kosmalski
e-mail: kosmalski@znak.com.pl
tel: (12) 61 99 541

Biuro Prasowe:
e-mail: biuroprasowe@ znak.com.pl

Redakcja
Literatura piękna i popularna
Dorota Gruszka
e-mail: gruszka@ znak.com.pl

Literatura religijna
Kinga Janas
e-mail: janas@ znak.com.pl

Literatura faktu
Damian Warszawski
e-mail: warszawski@ znak.com.pl


Sylwia Wcisło - dyrektor wydawniczy
e-mail: wcislo@znak.com.pl
tel. (12) 61 99 551

Redakcja
Bogna Rosińska
e-mail: rosinska@ znak.com.pl

e-mail: pieniazek@znak.com.pl

Produkcja - Magdalena Suchy-Polańska
e-mail: mspolanska@znak.com.pl
(12) 61 99 547

Biuro Prasowe - Justyna Mroczek
e-mail: mroczek@znak.com.pl
tel. (12) 61 99 522


Marta Konior - dyrektor wydawniczy
e-mail: konior@znak.com.pl
tel. (12) 61 99 583

Redakcja - Magda Talar
e-mail: talar@znak.com.pl
tel. (12) 61 99 588

Biuro Prasowe - Aleksandra Prętka
e-mail: pretka@znak.com.pl
tel. (12) 61 99 517

Produkcja - Judyta Wałęga
e-mail: walega@znak.com.pl


Maciej Gablankowski – dyrektor wydawniczy
e-mail: gablankowski@znak.com.pl

Redakcja – nabywanie tytułów – Krzysztof Chaba
e-mail: chaba@znak.com.pl

Redakcja – Natalia Gawron-Hońca
e-mail: gawron@ znak.com.pl

Biuro Prasowe:

Magdalena Madej-Reputakowska
e-mail: reputakowska@znak.com.pl

Maciej Pietrzyk
e-mail: pietrzyk@znak.com.pl


Katarzyna Banasiak
e-mail: katarzyna.banasiak@znak.com.pl

telefon: 12 61 99 539


Wydawnictwo Otwarte sp. z o.o.
ul. Smolki 5, lok. 302, 30-513 Kraków
tel./faks: (12) 247 12 00, e-mail: otwarte@otwarte.eu


Dział Handlowy

Dorota Maciejko - z-ca dyrektora Działu Handlowego ds. procesów
e-mail: dorotama@znak.com.pl
tel. (12) 61 99 562


Dział Handlowy, obsługa klienta biznesowego
e-mail: handlowy@znak.com.pl
tel. (12) 61 99 560
(12) 61 99 561

Księgarnia internetowa, obsługa klienta indywidualnego
e-mail: sklep@znak.com.pl
tel. (12) 61 99 569

Nasi przedstawiciele

Rozliczenia autorskie

Bożena Mól
e-mail: mol@znak.com.pl

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o. jest wpisany do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000064794, NIP 676-007-57-68, REGON: 008072826, wysokość kapitału zakładowego 50000 zł.