Feliks Konopka

Feliks Konopka (1888-1982) poeta i tłumacz; przed II wojną światową w kręgu „Czartaka”; 1962 pierwszy przekład całości Fausta Goethego na język polski (nagroda polskiego PEN Clubu); tłumaczenia Zemsty Fredry, Lata w Nohant Iwaszkiewicza i in. na francuski.

Lista książek

Ostatnia jesień. Wiersze wybrane

Feliks Konopka

Dorobek poety (1888-1982), twórczego już w roku 1917, piszącego do czasów najnowszych, znakomitego tłumacza prozy i poezji polskiejna język francuski oraz poezji francuskiej i niemieckiej na język polski (m.in. świetny przekład cz. I i II Fausta Goethego

Więcej

0,00 zł